VÁNOČNÍ SOUTĚŽ S TEKOO

NÁHRADNÍ výherní vylosované čísla
 ve vánoční soutěži TEKOO.
 

1. cena – 754209497
2. cena – 754209507
3. cena – 754207780
4. cena – 754208952
Vítězům srdečně gratulujeme!

Pravidla soutěže

 1. POŘADATEL SOUTĚŽE
  • Pořadatelem soutěže je společnost Tekoo spol. s r.o., se sídlem U Korečnice 2340, 688 01 Uherský Brod, Česká republika, IČ : 41601513, DIČ: CZ41601513
   Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2095. (dále jako „pořadatel“).

    

 2. DOBA KONÁNÍ A MECHANIKA SOUTĚŽE
  • Nakupte v termínu od 1.12. do 23.12. 2021 v hodnotě nad 199 Kč v naší podnikové prodejně Tekoo, sídlící na adrese U Korečnice 2340, Uherský Brod 688 01.
  • Za každý nákup nad hodnotu 199 Kč je vaše účtenka zařazena do slosování.
   V případě více nákupů máte vyšší šanci vyhrát.
 1. ÚČAST V SOUTĚŽI
  • Soutěže se nemůžou zúčastnit vyčlenění lidé z vedení společnosti, Tekoo spol. s r.o. a pořadatelé.
  • V případě, že se výhercem stane osoba, která nesplňuje podmínky soutěže, výhra nebude předána.
  • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 13 let.
 1. VYHODNOCENÍ A VÝHRA
  • Výhru získají 4 soutěžící, kteří budou mít u sebe originální účtenku s číslem, které bude vylosováno. Účtenku poté předloží ke kontrole přímo v naší prodejně Tekoo, kde budou výhry předávány. Účtenky prosíme pečlivě uschovat!!
  • Výherci budou určeni na základě náhodného losu ze všech nákupů, které přesáhnou hodnoty nad 199,- Kč dne 27.12. 2021.
  • Vylosované výherní čísla budou vyvěšeny na sociální síti Facebook Tekoo, webových stránkách tekoo.cz a v podnikové prodejně Tekoo.
  • Vylosovaným výherním
  •  číslem se myslí číslo dokladu, které je umístěno vpravo nahoře na ukázkové účtence viz foto.
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  • Výherci jsou povinni se přihlásit k výhře do 31.12. 2021.
  • pokud se tak nestane, výherní číslo zaniká a bude vylosováno nové k patřičné ceně. 
  • Hraje se o následující ceny:
 1. cena – Robotický vysavač XIAOMI Mi Robot Vacuum Mop Pro
 2. cena – Tablet Samsung Galaxy A7
 3. cena – Dárkový poukaz 1000 Kč do prodejny Tekoo
 4. cena – Dárková bedýnka plná ovoce a zeleniny v hodnotě 400 Kč (u této ceny prosíme se ohlásit dopředu, je to kvůli vychystání čerstvé bedýnky, děkujeme) Ohlášení proveďte přímo fyzicky v prodejně Tekoo, telefonicky na 572610260 nebo na e-mail: soutez@tekoo.cz
 1. OSOBNÍ ÚDAJE
  • Pořadatel během soutěže systematicky neshromažďuje, nezpracovává a nespravuje osobní údaje soutěžících.
  • V případě využití technické podpory z vaší strany, souhlasíte se zpracováním svých základních osobních údajů (e-mail, jméno) kvůli vyřízení vašeho dotazu či požadavku.
  • Máte právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování i právo na přenositelnost údajů.
 1. TECHNICKÁ PODPORA
  • K soutěži či objasnění pravidel je k dispozici technická či pořadatelská podpora na
   e-mailové adrese soutez@tekoo.cz
 1. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE
  • Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči výhercům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jaká jsou uvedená v těchto pravidlech.
  • Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé.
  • Pořadatel soutěže neodpovídá za technickou funkčnost aplikací, nekompaktibilitu či zprovoznění.
  • V případě reklamace v rámci záruky kontaktujte naše IT oddělení.

V Uherském Brodě dne 30.11. 2021

Přesunout se na začátek